הבדלים

כאן מוצגים ההבדלים בין הגרסה שנבחרה והגרסה הנוכחית של הדף.

קישור לתצוגה השוואה זו

גירסה קודמת בשני הצדדים הגירסה הקודמת
הגירסה האחרונה הגירסה הבאה בשני הצדדים
warsaw [ 2017 April 21]
nagual [היום החמישי]
warsaw [ 2017 April 21]
nagual [Zytnia]
שורה 189: שורה 189:
 במילים אחרות, אין לי דרך וודאית לדעת מה שם המשפחה המקורי,​ 25-30 שנה שאלתי מה משמעות השם והתשובה תמיד הייתה שאין.\\ במילים אחרות, אין לי דרך וודאית לדעת מה שם המשפחה המקורי,​ 25-30 שנה שאלתי מה משמעות השם והתשובה תמיד הייתה שאין.\\
 המשפחה שממנה באתי מאוד אוהבת לספר שקרים ו/או חצאי אמיתות... אז אני חושש שאחרי 60 שנה גיליתי עוד **שקר משפחתי**.\\ המשפחה שממנה באתי מאוד אוהבת לספר שקרים ו/או חצאי אמיתות... אז אני חושש שאחרי 60 שנה גיליתי עוד **שקר משפחתי**.\\
-זיטניה זאת הנקבה של זיטני... וזיאני זה שיפון.\\+זיטניה זאת הנקבה של זיטני... וזיטני זה שיפון.\\
 שיפון זה דגן שממנו מכינים וודקה בפולין.\\ שיפון זה דגן שממנו מכינים וודקה בפולין.\\
 ועכשיו קצת היסטוריה:​\\ ועכשיו קצת היסטוריה:​\\
 
 


warsaw.txt · מועד השינוי האחרון: 2017 April 21 על ידי nagual
© 2005 Your name
About