הבדלים

כאן מוצגים ההבדלים בין הגרסה שנבחרה והגרסה הנוכחית של הדף.

קישור לתצוגה השוואה זו

גירסה קודמת בשני הצדדים הגירסה הקודמת
start [ 2020 February 09]
nagual
start [ 2020 February 09] (הגרסה הנוכחית)
nagual
שורה 29: שורה 29:
 [[about|מי אני?]] [[about|מי אני?]]
  
 +----
 +{{:​playground:​p1020968.jpg?​nolink&​200|}}
 +<​html>​
 +<a href="​https://​emanuelzytner.bandcamp.com/"​ target="​_blank">​ המוזיקה שלי</​a>​
 +</​html>​
 +----
 <​html>​ <​html>​
 <div id="​fb-root"></​div>​ <div id="​fb-root"></​div>​
 
 


start.txt · מועד השינוי האחרון: 2020 February 09 על ידי nagual
© 2005 Your name
About