הבדלים

כאן מוצגים ההבדלים בין הגרסה שנבחרה והגרסה הנוכחית של הדף.

קישור לתצוגה השוואה זו

גירסה קודמת בשני הצדדים הגירסה הקודמת
הגירסה הבאה
הגירסה הקודמת
sofia [ 2017 March 06]
nagual
sofia [ 2017 March 06]
nagual
שורה 10: שורה 10:
 href="​https://​goo.gl/​photos/​a9DzCWVz7QokW2ZP6"​ href="​https://​goo.gl/​photos/​a9DzCWVz7QokW2ZP6"​
 target="​_blank">​קולג'​ קטן, טעימה למה שיבוא</​a><​br>​ target="​_blank">​קולג'​ קטן, טעימה למה שיבוא</​a><​br>​
 +<a
 +href="​https://​goo.gl/​photos/​qK8tDGuGYXDgKSvq9"​
 +target="​_blank">​עוד טעימה</​a><​br>​
 +<hr>
 <a <a
 href="​https://​goo.gl/​photos/​sVPcMQ3AiMcMuF3H6"​ href="​https://​goo.gl/​photos/​sVPcMQ3AiMcMuF3H6"​
שורה 23: שורה 27:
 target="​_blank">​הר ויטושה,​ שמורת טבע ענקית בקצה העיר</​a><​br>​ target="​_blank">​הר ויטושה,​ שמורת טבע ענקית בקצה העיר</​a><​br>​
 <a <a
-href="​https://​goo.gl/​photos/​QwLAPsPiqPWiLga499"+href="​https://​goo.gl/​photos/​QwLAPsPiqPWiLga49"
 target="​_blank">​החלק המונומנטלי</​a><​br>​ target="​_blank">​החלק המונומנטלי</​a><​br>​
 <a <a
 
 


sofia.txt · מועד השינוי האחרון: 2017 March 06 על ידי nagual
© 2005 Your name
About