הבדלים

כאן מוצגים ההבדלים בין הגרסה שנבחרה והגרסה הנוכחית של הדף.

קישור לתצוגה השוואה זו

גירסה קודמת בשני הצדדים הגירסה הקודמת
הגירסה הבאה
הגירסה הקודמת
playground:playground [ 2019 December 24]
nagual
playground:playground [ 2019 December 24]
nagual
שורה 3: שורה 3:
 https://​ctrlq.org/​google/​photos/​ https://​ctrlq.org/​google/​photos/​
  
-[[https://ctrlq.org/google/photos/]]+<​html>​ 
 +<a href="https://emanuelzytner.bandcamp.com/" target="​_blank">​ אתר עם מוזיקה שלי</a> 
 +</html> 
 +<​html>​ 
 +<a href="​https://​emanuelzytner.bandcamp.com/"><​img 
 + ​style="​border:​ 0px solid ; width: 429px; height: 249px;"​ 
 + ​alt="​Music"​ 
 + ​src="​file:​playground\\p1020968.jpg"></​a><​a 
 + ​href="​https://​emanuelzytner.bandcamp.com/"​ target="​_blank">​אתר 
 +מוזיקה</​a>​ 
 + 
 +</​html>​ 
 + 
 +{{:​playground:​p1020968.jpg?​200|}} 
 + 
 +{{:​playground:​p1020968.jpg?​nolink&​200|}}
 
 


playground/playground.txt · מועד השינוי האחרון: 2020 May 01 (עריכה חיצונית)
© 2005 Your name
About