הבדלים

כאן מוצגים ההבדלים בין הגרסה שנבחרה והגרסה הנוכחית של הדף.

קישור לתצוגה השוואה זו

גירסה קודמת בשני הצדדים הגירסה הקודמת
הגירסה האחרונה הגירסה הבאה בשני הצדדים
mlw [ 2017 July 18]
nagual
mlw [ 2017 July 18]
nagual
שורה 1: שורה 1:
 ====== המשאלה האחרונה ====== ====== המשאלה האחרונה ======
  
-===== רוצא למות כמו שאני חי =====+===== רוצה למות כמו שאני חי =====
  
 אני חי את רוב חיי כאדם חופשי\\ אני חי את רוב חיי כאדם חופשי\\
שורה 7: שורה 7:
 על פי ההעדפות והבחירות שלי\\ על פי ההעדפות והבחירות שלי\\
 לכן החלטתי בזמן שאני צלול, בר דעת ומודע למעשיי\\ לכן החלטתי בזמן שאני צלול, בר דעת ומודע למעשיי\\
-להסדיר את העיניינים עד כמה שאפשר.\\+להסדיר את העניינים עד כמה שאפשר.\\
  
 אני לא משתתף בטקסיים דתיים בחיי, לכן אני לא רוצה להשתתף בטקס דתי במותי.\\ אני לא משתתף בטקסיים דתיים בחיי, לכן אני לא רוצה להשתתף בטקס דתי במותי.\\
שורה 20: שורה 20:
 הנושא השני שלקחתי עד לפני ימים בודדים למצוא לו פתרון (יולי 2017). אני לא מעוניין לקבל כמעט שום טיפול רפואי... ובמצב של חוסר הכרה לא מוכן לקבל טיפול רפואי בכלל. אם אני לא יכול לבחור איזה טיפול כן ואיזה לא אז אני מעדיף לוותר לגמרי על שהשרותים במחייבים אותי על פי חוק לשלם עבורם (אפילו אם אני לא מעוניין להשתמש בהם, זה נקרא "​חוק הבריאות"​... זה נשמע שעל פי החוק כולם חייבים להיות בריאים).\\ הנושא השני שלקחתי עד לפני ימים בודדים למצוא לו פתרון (יולי 2017). אני לא מעוניין לקבל כמעט שום טיפול רפואי... ובמצב של חוסר הכרה לא מוכן לקבל טיפול רפואי בכלל. אם אני לא יכול לבחור איזה טיפול כן ואיזה לא אז אני מעדיף לוותר לגמרי על שהשרותים במחייבים אותי על פי חוק לשלם עבורם (אפילו אם אני לא מעוניין להשתמש בהם, זה נקרא "​חוק הבריאות"​... זה נשמע שעל פי החוק כולם חייבים להיות בריאים).\\
  
-מתברר שיש פיתרון, אך למרות ששאלתי רופאים אף אחד לא גילה לי...\\+מתברר שיש פתרון, אך למרות ששאלתי רופאים אף אחד לא גילה לי...\\
 [[http://​www.health.gov.il/​Services/​Citizen_Services/​DyingPatientLaw/​Pages/​DyingPatientRequest.aspx [[http://​www.health.gov.il/​Services/​Citizen_Services/​DyingPatientLaw/​Pages/​DyingPatientRequest.aspx
 |טופס למילוי באתר משרד הבריאות]] ​ |טופס למילוי באתר משרד הבריאות]] ​
 
 


mlw.txt · מועד השינוי האחרון: 2018 February 21 על ידי nagual
© 2005 Your name
About