Action disabled: source
 

תוכן ענייניםאהבה??

אוהב אותה אחרי חמש עשרה
שנה
יותר
ממה שאהבתי
את ההיא
אחרי חודשיים

ואז חשבתי שאי אפשר לאהוב יותר
אז?
אז…
איך קוראים לדבר הזה
שמתרחש עכשיו?

 
 


love.txt · מועד השינוי האחרון: 2017 May 21 על ידי nagual
© 2005 Your name
About