הבדלים

כאן מוצגים ההבדלים בין הגרסה שנבחרה והגרסה הנוכחית של הדף.

קישור לתצוגה השוואה זו

גירסה קודמת בשני הצדדים הגירסה הקודמת
הגירסה האחרונה הגירסה הבאה בשני הצדדים
larnaca [ 2019 July 23]
nagual
larnaca [ 2019 July 24]
nagual
שורה 25: שורה 25:
  
 <​html>​ <​html>​
 +הבית
 <a href='​https://​photos.google.com/​share/​AF1QipMqp4nJq29TfapTO0dRA7XrG1W1XT1qGepr3DAvmkHwLBqVrR8SKQT6nrIDV7N_Hg?​key=UzI0dHY1dXNmOHRyVWhPRVBQN0FaUkFRZU1kNGtB&​source=ctrlq.org'​target=_blank><​img src='​https://​lh3.googleusercontent.com/​RbYaVRtl4362cgl92FaNFYjkPSWPrE8E5p8glUCzPED63vjd4IotngtlgHGEN1YkatvO61Gr59oY2rM6zhEAgwa0DK7RPnElLBUZ_ESwrfJtiN4WEicXnMJkoS2zuvGFrzbFy6SMdxY=w2400'​ /></​a>​ <a href='​https://​photos.google.com/​share/​AF1QipMqp4nJq29TfapTO0dRA7XrG1W1XT1qGepr3DAvmkHwLBqVrR8SKQT6nrIDV7N_Hg?​key=UzI0dHY1dXNmOHRyVWhPRVBQN0FaUkFRZU1kNGtB&​source=ctrlq.org'​target=_blank><​img src='​https://​lh3.googleusercontent.com/​RbYaVRtl4362cgl92FaNFYjkPSWPrE8E5p8glUCzPED63vjd4IotngtlgHGEN1YkatvO61Gr59oY2rM6zhEAgwa0DK7RPnElLBUZ_ESwrfJtiN4WEicXnMJkoS2zuvGFrzbFy6SMdxY=w2400'​ /></​a>​
 <hr> <hr>
- +טיול 
- +<a href='​https://​photos.google.com/​share/​AF1QipOzqK7OBWe-es8hio95h8Z8_vGOELK0cs7U5V_J236IatsVCix0BI5ejLlj_D70WA?​key=OXQ1REZBWkV6NmIxbzA2eHdZalVxUUNWQ041Rk1R&​source=ctrlq.org'​ target=_blank><​img src='​https://​lh3.googleusercontent.com/​eP2BzhChmWJ8IGVYFD495WpiwUEGLsWJGng4fTKzm3UneCbXb5CqZXtm6mW8bHmUuUBMhYPGAeXQ3-FYDd4VGHNZ-AHsXj6UXetQL2-btXb-j4zJzaRRJR6wqa0OdUaNBlK9Xm_j3X8=w2400'​ /></​a>​ 
- +<hr> 
 +חוף ימה של לרנקה 
 +<a href='​https://​photos.google.com/​share/​AF1QipNR3as1ro80cvkpYcEVghZWNKyeGW836w2fUzyiDbTta-grmKxan-6uYdrf3_cAbA?​key=VnBjbExKMDQ4Qm9JS0t3UDJpbnBoWmNmTXFyLU5B&​source=ctrlq.org'​ target=_blank><​img src='​https://​lh3.googleusercontent.com/​CDgaCIDLhvUYfVGYitxozjJq8ZlexFWTppiGdL4xpzHMbNstsWGh_iIJ9fh9Wn1zUPI0hAv5wNBlSUUJ-sdfbwOGLA6WNaXDzAoBzfb7xnmEqAF9WJrriFuivAeJiZJ8vdyXMlNkyzs=w2400'​ /></​a>​ 
 +<​hr>​ 
 +המרינה 
 +<a href='​https://​photos.google.com/​share/​AF1QipMj2KmO3ykvxLrLt9J5ekSi4in0P3lVtFagqpCv5bXp_a4cI7gtMv-y9IUwLYhgkQ?​key=YTJuTVB3OEtLTWh5Q3llU2x6OFhPYzhib01xa3p3&​source=ctrlq.org'​ target=_blank><​img src='​https://​lh3.googleusercontent.com/​pZWBjXUKEndoMlHENfwWo85FUmFF8qN7TbcR8Rp2GcyUZ0QXrJEBpL3mRhdIos1tnpZzJ8zGZlLVnLs7cd7pNMOEmi8lY3PQ-brfAwhkx9yvO39MEPhrCMXD1KgSppaeALNCEfps9lQ=w2400'​ /></​a>​ 
 +<​hr>​ 
 +מוזאון פיארידס,​ היה פעם מוזאון פרטי 
 +<a href='​https://​photos.google.com/​share/​AF1QipPSB32FhF5KgHHSeE6x-eYfy50_qs1AkNUxWIYQeyaB2ExAQo3yGu884PMLk88X0A?​key=ZklkTG1DdmtNR29JYXcwYmoySTMzSm5SbS1Nc3h3&​source=ctrlq.org'​ target=_blank><​img src='​https://​lh3.googleusercontent.com/​Y_TRwtSvG5sTZyCjOl7r-SL8CIBA910UID6pJ6n0n7kUS5CNyp1gdiiD7bTimFHFTvnSy4DLvuKhz2dYWapzAPoeWrqgWsn9l_7HFqcO2HdNkqiW6zzdaiVKIhTB1Yr-jViCsWdRP3I=w2400'​ /></​a>​ 
 +<​hr>​ 
 +חנויות בלרנקה 
 +<a href='​https://​photos.google.com/​share/​AF1QipN03D-a6B8UG7siBuDMgLSQwMPoOiE5wLabJRNfRow7xOAdNFV_jD1tuwHG8GfSSQ?​key=RlFKRUV5ckh1TDhaNEF3YUR3SlFXRi14aENQbEpB&​source=ctrlq.org'​ target=_blank><​img src='​https://​lh3.googleusercontent.com/​kCK4mp5QgHXbviKDerY0-_GE2nxGeUuWAukRVQeuoHHd6POaCiaDHl1pnyWa_2NAY2WEvfgzKoYaqooo3HJmDA2nHJJadtPyOaUu2nxAh9fWMW1w-pXEBN1H1nNo5GCGIG-Kr2ZmBY4=w2400'​ /></​a>​ 
 +<​hr>​ 
 +אומנות רחוב 
 +<a href='​https://​photos.google.com/​share/​AF1QipP7uX5144YdhkArEAWwVJNPUgedlVnJF7GpZ4OExOKGOauLrS8Wac9Lh0kWKfMNJw?​key=YUZtbkEwd1VyMmNFUWZzT3BxTDg4OUlPemZkQlFB&​source=ctrlq.org'​ target=_blank><​img src='​https://​lh3.googleusercontent.com/​alMXciaDKHXtMZi1j3Zhzkf6H1v-KCMt_W6Es6HZiGBkX7Z6DA3-c0TPvHb8Clg1l7cpYPUnbauSIua7gyVZHCX17HmV_4PU0FezEExQJE66QCIBYkKF_eeLEGLLB79hFA6ryhz-0Uc=w2400'​ /></​a>​ 
 +<​hr>​ 
 +סיטיון,​ 3 מקדשים לאפרודיטה 
 +<a href='​https://​photos.google.com/​share/​AF1QipNeIQM6ADovB8xKHQX0kORYVPxEZrIgJQrpT8HZa2VCpXA5yNP6dzm3Z_rCfzJeYA?​key=TnloWnFqSF8yVXVxTC05bjdha1lkZHIxZGFBMmJ3&​source=ctrlq.org'​ target=_blank><​img src='​https://​lh3.googleusercontent.com/​_RF4BzS4Y7O4qQ-w-DMEf-MVmtifygw5keijvxYA1lCfteKhXZti_T90KnOP_eLgRB8Gx6jAZQINysGbfiW0EW6zEkkXlIAC6BFFJjtRbH-0vlttaTbIOvGCjKehGwGlciJv76FHsQU=w2400'​ /></​a>​ 
 +<​hr>​ 
 +כנסייה חדשה ואחת ישנה 
 +<a href='​https://​photos.google.com/​share/​AF1QipOMYFrHWZtsTVV2FFOe5Wz5n835G5By8p5QerTCfdek-GonqWgTbHrkQrtIUHkwSQ?​key=SmVSTlp3bWo5Rjdnd2NVN2s1Z3gzVy1UZExiOF9B&​source=ctrlq.org'​ target=_blank><​img src='​https://​lh3.googleusercontent.com/​lL4JvE-7ee2sl2VzuJNc-hKt86G3Wi3v5035147AYDsXX4961bMt097AWN5Xv6A8GyqJJ8hpxwqI2NvKXVi2Bsptkt4v5J-D5LNu8PHVXD5OSwbyk7VfJeGSWsOng_RiQqSF9NtIpko=w2400'​ /></​a>​ 
 +<​hr>​ 
 +הקדוש לזרוס, בעברית אלעזר 
 +<a href='​https://​photos.google.com/​share/​AF1QipNUY-6JlnA2zB0LDi7H5wsgpXMkmjgNlNbxAW_eg0lJhb7KUBFNrPZyQo-BxGBiNg?​key=N0twSmJjNkIteHBhWUtldFp0UERmT3NycEdXSHp3&​source=ctrlq.org'​ target=_blank><​img src='​https://​lh3.googleusercontent.com/​Mc7RVsgqbsvxD7oK2oeWlfIs4tKeKr5jnhDoKCKhPx5xelBlEo8p2oVtQElxs0TIY0w5eWxqxOlMl0HbJydy1PB3l0qxClJ3VpyzoI_gNu2L22GWoWdhyF_94GLmsYOjDAkOx1XlGsQ=w2400'​ /></​a>​ 
 +<​hr>​ 
 +המבצר 
 +<a href='​https://​photos.google.com/​share/​AF1QipN9WiTOFkvIRDpABgfRjtXjj-w7lGv-ufe0DNTwqfe_MCx-w3K1JuaoV5WOKbWNfg?​key=N0RRTnNETGd0eW1WZ2lmM2diQW9hLTNLdUlFWktn&​source=ctrlq.org'​ target=_blank><​img src='​https://​lh3.googleusercontent.com/​xCiKF58rjs611T71luFDvw_-mdRD2CTWLSAbQBhSXLBVqwSm3m6w9bRrg7zAFH0taDB6jW5d0hmDbX2KFrf19phn6ObIcPicGZDPGctClQovK4Qklf7YXCRhuaCFeWr5i4zo5tLmQec=w2400'​ /></​a>​ 
 +<hr>
  
  
 
 


larnaca.txt · מועד השינוי האחרון: 2019 December 18 על ידי nagual
© 2005 Your name
About