הבדלים

כאן מוצגים ההבדלים בין הגרסה שנבחרה והגרסה הנוכחית של הדף.

קישור לתצוגה השוואה זו

גירסה קודמת בשני הצדדים הגירסה הקודמת
הגירסה הבאה
הגירסה הקודמת
הגירסה האחרונה הגירסה הבאה בשני הצדדים
larnaca [ 2019 July 23]
nagual
larnaca [ 2019 July 24]
nagual
שורה 25: שורה 25:
  
 <​html>​ <​html>​
 +הבית
 <a href='​https://​photos.google.com/​share/​AF1QipMqp4nJq29TfapTO0dRA7XrG1W1XT1qGepr3DAvmkHwLBqVrR8SKQT6nrIDV7N_Hg?​key=UzI0dHY1dXNmOHRyVWhPRVBQN0FaUkFRZU1kNGtB&​source=ctrlq.org'​target=_blank><​img src='​https://​lh3.googleusercontent.com/​RbYaVRtl4362cgl92FaNFYjkPSWPrE8E5p8glUCzPED63vjd4IotngtlgHGEN1YkatvO61Gr59oY2rM6zhEAgwa0DK7RPnElLBUZ_ESwrfJtiN4WEicXnMJkoS2zuvGFrzbFy6SMdxY=w2400'​ /></​a>​ <a href='​https://​photos.google.com/​share/​AF1QipMqp4nJq29TfapTO0dRA7XrG1W1XT1qGepr3DAvmkHwLBqVrR8SKQT6nrIDV7N_Hg?​key=UzI0dHY1dXNmOHRyVWhPRVBQN0FaUkFRZU1kNGtB&​source=ctrlq.org'​target=_blank><​img src='​https://​lh3.googleusercontent.com/​RbYaVRtl4362cgl92FaNFYjkPSWPrE8E5p8glUCzPED63vjd4IotngtlgHGEN1YkatvO61Gr59oY2rM6zhEAgwa0DK7RPnElLBUZ_ESwrfJtiN4WEicXnMJkoS2zuvGFrzbFy6SMdxY=w2400'​ /></​a>​
 <hr> <hr>
- +טיול 
- +<a href='​https://​photos.google.com/​share/​AF1QipOzqK7OBWe-es8hio95h8Z8_vGOELK0cs7U5V_J236IatsVCix0BI5ejLlj_D70WA?​key=OXQ1REZBWkV6NmIxbzA2eHdZalVxUUNWQ041Rk1R&​source=ctrlq.org'​ target=_blank><​img src='​https://​lh3.googleusercontent.com/​eP2BzhChmWJ8IGVYFD495WpiwUEGLsWJGng4fTKzm3UneCbXb5CqZXtm6mW8bHmUuUBMhYPGAeXQ3-FYDd4VGHNZ-AHsXj6UXetQL2-btXb-j4zJzaRRJR6wqa0OdUaNBlK9Xm_j3X8=w2400'​ /></​a>​ 
- +<hr> 
 +חוף ימה של לרנקה 
 +<a href='​https://​photos.google.com/​share/​AF1QipNR3as1ro80cvkpYcEVghZWNKyeGW836w2fUzyiDbTta-grmKxan-6uYdrf3_cAbA?​key=VnBjbExKMDQ4Qm9JS0t3UDJpbnBoWmNmTXFyLU5B&​source=ctrlq.org'​ target=_blank><​img src='​https://​lh3.googleusercontent.com/​CDgaCIDLhvUYfVGYitxozjJq8ZlexFWTppiGdL4xpzHMbNstsWGh_iIJ9fh9Wn1zUPI0hAv5wNBlSUUJ-sdfbwOGLA6WNaXDzAoBzfb7xnmEqAF9WJrriFuivAeJiZJ8vdyXMlNkyzs=w2400'​ /></​a>​ 
 +<​hr>​ 
 +המרינה 
 +<a href='​https://​photos.google.com/​share/​AF1QipMj2KmO3ykvxLrLt9J5ekSi4in0P3lVtFagqpCv5bXp_a4cI7gtMv-y9IUwLYhgkQ?​key=YTJuTVB3OEtLTWh5Q3llU2x6OFhPYzhib01xa3p3&​source=ctrlq.org'​ target=_blank><​img src='​https://​lh3.googleusercontent.com/​pZWBjXUKEndoMlHENfwWo85FUmFF8qN7TbcR8Rp2GcyUZ0QXrJEBpL3mRhdIos1tnpZzJ8zGZlLVnLs7cd7pNMOEmi8lY3PQ-brfAwhkx9yvO39MEPhrCMXD1KgSppaeALNCEfps9lQ=w2400'​ /></​a>​ 
 +<​hr>​ 
 +מוזאון פיארידס,​ היה פעם מוזאון פרטי 
 +<a href='​https://​photos.google.com/​share/​AF1QipPSB32FhF5KgHHSeE6x-eYfy50_qs1AkNUxWIYQeyaB2ExAQo3yGu884PMLk88X0A?​key=ZklkTG1DdmtNR29JYXcwYmoySTMzSm5SbS1Nc3h3&​source=ctrlq.org'​ target=_blank><​img src='​https://​lh3.googleusercontent.com/​Y_TRwtSvG5sTZyCjOl7r-SL8CIBA910UID6pJ6n0n7kUS5CNyp1gdiiD7bTimFHFTvnSy4DLvuKhz2dYWapzAPoeWrqgWsn9l_7HFqcO2HdNkqiW6zzdaiVKIhTB1Yr-jViCsWdRP3I=w2400'​ /></​a>​ 
 +<​hr>​ 
 +חנויות בלרנקה 
 +<a href='​https://​photos.google.com/​share/​AF1QipN03D-a6B8UG7siBuDMgLSQwMPoOiE5wLabJRNfRow7xOAdNFV_jD1tuwHG8GfSSQ?​key=RlFKRUV5ckh1TDhaNEF3YUR3SlFXRi14aENQbEpB&​source=ctrlq.org'​ target=_blank><​img src='​https://​lh3.googleusercontent.com/​kCK4mp5QgHXbviKDerY0-_GE2nxGeUuWAukRVQeuoHHd6POaCiaDHl1pnyWa_2NAY2WEvfgzKoYaqooo3HJmDA2nHJJadtPyOaUu2nxAh9fWMW1w-pXEBN1H1nNo5GCGIG-Kr2ZmBY4=w2400'​ /></​a>​ 
 +<​hr>​ 
 +אומנות רחוב 
 +<a href='​https://​photos.google.com/​share/​AF1QipP7uX5144YdhkArEAWwVJNPUgedlVnJF7GpZ4OExOKGOauLrS8Wac9Lh0kWKfMNJw?​key=YUZtbkEwd1VyMmNFUWZzT3BxTDg4OUlPemZkQlFB&​source=ctrlq.org'​ target=_blank><​img src='​https://​lh3.googleusercontent.com/​alMXciaDKHXtMZi1j3Zhzkf6H1v-KCMt_W6Es6HZiGBkX7Z6DA3-c0TPvHb8Clg1l7cpYPUnbauSIua7gyVZHCX17HmV_4PU0FezEExQJE66QCIBYkKF_eeLEGLLB79hFA6ryhz-0Uc=w2400'​ /></​a>​ 
 +<​hr>​ 
 +סיטיון,​ 3 מקדשים לאפרודיטה 
 +<a href='​https://​photos.google.com/​share/​AF1QipNeIQM6ADovB8xKHQX0kORYVPxEZrIgJQrpT8HZa2VCpXA5yNP6dzm3Z_rCfzJeYA?​key=TnloWnFqSF8yVXVxTC05bjdha1lkZHIxZGFBMmJ3&​source=ctrlq.org'​ target=_blank><​img src='​https://​lh3.googleusercontent.com/​_RF4BzS4Y7O4qQ-w-DMEf-MVmtifygw5keijvxYA1lCfteKhXZti_T90KnOP_eLgRB8Gx6jAZQINysGbfiW0EW6zEkkXlIAC6BFFJjtRbH-0vlttaTbIOvGCjKehGwGlciJv76FHsQU=w2400'​ /></​a>​ 
 +<​hr>​ 
 +כנסייה חדשה ואחת ישנה 
 +<a href='​https://​photos.google.com/​share/​AF1QipOMYFrHWZtsTVV2FFOe5Wz5n835G5By8p5QerTCfdek-GonqWgTbHrkQrtIUHkwSQ?​key=SmVSTlp3bWo5Rjdnd2NVN2s1Z3gzVy1UZExiOF9B&​source=ctrlq.org'​ target=_blank><​img src='​https://​lh3.googleusercontent.com/​lL4JvE-7ee2sl2VzuJNc-hKt86G3Wi3v5035147AYDsXX4961bMt097AWN5Xv6A8GyqJJ8hpxwqI2NvKXVi2Bsptkt4v5J-D5LNu8PHVXD5OSwbyk7VfJeGSWsOng_RiQqSF9NtIpko=w2400'​ /></​a>​ 
 +<​hr>​ 
 +הקדוש לזרוס, בעברית אלעזר 
 +<a href='​https://​photos.google.com/​share/​AF1QipNUY-6JlnA2zB0LDi7H5wsgpXMkmjgNlNbxAW_eg0lJhb7KUBFNrPZyQo-BxGBiNg?​key=N0twSmJjNkIteHBhWUtldFp0UERmT3NycEdXSHp3&​source=ctrlq.org'​ target=_blank><​img src='​https://​lh3.googleusercontent.com/​Mc7RVsgqbsvxD7oK2oeWlfIs4tKeKr5jnhDoKCKhPx5xelBlEo8p2oVtQElxs0TIY0w5eWxqxOlMl0HbJydy1PB3l0qxClJ3VpyzoI_gNu2L22GWoWdhyF_94GLmsYOjDAkOx1XlGsQ=w2400'​ /></​a>​ 
 +<​hr>​ 
 +המבצר 
 +<a href='​https://​photos.google.com/​share/​AF1QipN9WiTOFkvIRDpABgfRjtXjj-w7lGv-ufe0DNTwqfe_MCx-w3K1JuaoV5WOKbWNfg?​key=N0RRTnNETGd0eW1WZ2lmM2diQW9hLTNLdUlFWktn&​source=ctrlq.org'​ target=_blank><​img src='​https://​lh3.googleusercontent.com/​xCiKF58rjs611T71luFDvw_-mdRD2CTWLSAbQBhSXLBVqwSm3m6w9bRrg7zAFH0taDB6jW5d0hmDbX2KFrf19phn6ObIcPicGZDPGctClQovK4Qklf7YXCRhuaCFeWr5i4zo5tLmQec=w2400'​ /></​a>​ 
 +<hr>
  
  
שורה 37: שורה 64:
  
 ====אומנות רחוב==== ====אומנות רחוב====
-ולסיום עוד סירטון קצר+ולסיום עוד סירטון קצר\\ 
 + 
 <​html>​ <​html>​
 <iframe width="​560"​ height="​315"​ src="​https://​www.youtube.com/​embed/​YUl7DbC3C-c"​ frameborder="​0"​ allow="​accelerometer;​ autoplay; encrypted-media;​ gyroscope; picture-in-picture"​ allowfullscreen></​iframe>​ <iframe width="​560"​ height="​315"​ src="​https://​www.youtube.com/​embed/​YUl7DbC3C-c"​ frameborder="​0"​ allow="​accelerometer;​ autoplay; encrypted-media;​ gyroscope; picture-in-picture"​ allowfullscreen></​iframe>​
 
 


larnaca.txt · מועד השינוי האחרון: 2019 December 18 על ידי nagual
© 2005 Your name
About