הבדלים

כאן מוצגים ההבדלים בין הגרסה שנבחרה והגרסה הנוכחית של הדף.

קישור לתצוגה השוואה זו

גירסה קודמת בשני הצדדים הגירסה הקודמת
הגירסה הבאה
הגירסה הקודמת
irland [ 2019 December 16]
nagual
irland [ 2019 December 16]
nagual
שורה 55: שורה 55:
  
 עבר די הרבה זמן בין הטיול לכתיבת הדף הזה, הייתי עסוק בדברים אחרים שיותר בערו לי, הסויטה לאפרודיטה השתחררה מהמח שלי לתוך נגינה והקלטה ומשם לאוויר הווירטואלי של המרשתת. עבר די הרבה זמן בין הטיול לכתיבת הדף הזה, הייתי עסוק בדברים אחרים שיותר בערו לי, הסויטה לאפרודיטה השתחררה מהמח שלי לתוך נגינה והקלטה ומשם לאוויר הווירטואלי של המרשתת.
 +</​poem>​
 <​html>​ <​html>​
 <iframe style="​border:​ 0; width: 100%; height: 120px;"​ src="​https://​bandcamp.com/​EmbeddedPlayer/​album=3762890158/​size=large/​bgcol=ffffff/​linkcol=0687f5/​tracklist=false/​artwork=small/​transparent=true/"​ seamless><​a href="​http://​emanuelzytner.bandcamp.com/​album/​suita-to-aphrodita">​Suita to Aphrodita by Emanuel_Zytner</​a></​iframe>​ <iframe style="​border:​ 0; width: 100%; height: 120px;"​ src="​https://​bandcamp.com/​EmbeddedPlayer/​album=3762890158/​size=large/​bgcol=ffffff/​linkcol=0687f5/​tracklist=false/​artwork=small/​transparent=true/"​ seamless><​a href="​http://​emanuelzytner.bandcamp.com/​album/​suita-to-aphrodita">​Suita to Aphrodita by Emanuel_Zytner</​a></​iframe>​
שורה 60: שורה 61:
 </​html>​ </​html>​
  
 +<​poem>​
 במקביל הקלטתי גם מוזיקה אירית לסרטון. במקביל הקלטתי גם מוזיקה אירית לסרטון.
  
שורה 75: שורה 76:
 =====כנסיית ישו===== =====כנסיית ישו=====
 <​html>​ <​html>​
-<a href='​https://​photos.google.com/​share/​AF1QipPSbu83q1j_b4GKkgSiyNb0YpdeiNDB5a5_9pMHqQwBJUSh_lUiyeieApe1iuOLMg?​key=bjl3ZzFlOTNGYkowenlGWG4ySFlVLUtVeDg3T0l3&​source=ctrlq.org'><​img src='​https://​lh3.googleusercontent.com/​dxBScXW36WY832mY61m3poGC2nr5bmNh6oYxZrdZMiEdXPbUOcW-ovm2ggWjsu8gvsgCISm_iesWpuSD6iz9YqI3GEgb3mIYDVTL2fhsv7oXdIqXM8i9BaLFdcpmOMl5n7ccKvi_WnU=w2400'​ /></​a>​+<a href='​https://​photos.google.com/​share/​AF1QipPSbu83q1j_b4GKkgSiyNb0YpdeiNDB5a5_9pMHqQwBJUSh_lUiyeieApe1iuOLMg?​key=bjl3ZzFlOTNGYkowenlGWG4ySFlVLUtVeDg3T0l3&​source=ctrlq.org' ​target= _blank><img src='​https://​lh3.googleusercontent.com/​dxBScXW36WY832mY61m3poGC2nr5bmNh6oYxZrdZMiEdXPbUOcW-ovm2ggWjsu8gvsgCISm_iesWpuSD6iz9YqI3GEgb3mIYDVTL2fhsv7oXdIqXM8i9BaLFdcpmOMl5n7ccKvi_WnU=w2400'​ /></​a>​
 </​html>​ </​html>​
 =====מולי מלון===== =====מולי מלון=====