שיחזור

  • סיכום מודע של כל החיים.
  • זה לא לשפוט את ההתנהגות שלנו בעבר, זה לא לשפוט את התפיסה המקובעת וסלקטיבית שלנו בעבר מנקודת ראות של התפיסה המקובעת וסלקטיבית שלנו היום.
  • לחוות את האירוע שוב בלי לקחת אותו באופן אישי וכתוצאה מכך להפוך אותו לאתגר (וכתוצאה מכך לקבל את מתנת העוצמה שלא קיבלנו).
  • רבע טכניקה.
  • להחזיר אנרגיה שתקועה אצלי ולקחת אנרגיה שהשארתי באירוע.
2018 May 08