Action disabled: source
 קוסמולוגיה_טולטקית

בהתחלה היה האין
מתוך האין נוצר הנגואל
הנגואל יצר את הטונאל על מנת למפות את הלא ידוע של עצמו.

הנחש המעופף עם נוצות חולם… הוא חולם צורות וגם
חולם 7 חולמים
לכל אחד מהחולמים יש צבע, רטט, צליל מסיום וחייה שמייצגת אותו.
כל אחד מהשבע חולם נחלמים / חולמים נוספים.
אחד מהחולמים האלו חולם אותך
כשאתה בחלימה “נוצר” נחלם שלך

סה“כ בשרשרת של חולמים / נחלמים: 5.
זה לא אומר שיש 5 אלא שיש לפחות חמש.

הנחש הוא אחד מהנסיכים של המקדש1)

1)
המקדש העתיק, קשה לפרט עליו כאן, אולי אנסה בעתיד… לתלמידים לקח זמן להבין על מה מדובר, שיעור של יומיים וחצי רצופים…וזה רק על מנת לקבל מושג
 
 


faq/קוסמולוגיה_טולטקית.txt · מועד השינוי האחרון: 2018 April 28 על ידי nagual
© 2005 Your name
About