הבדלים

כאן מוצגים ההבדלים בין הגרסה שנבחרה והגרסה הנוכחית של הדף.

קישור לתצוגה השוואה זו

גירסה קודמת בשני הצדדים הגירסה הקודמת
faq:פחד [ 2018 April 10]
nagual
faq:פחד [ 2018 April 10] (הגרסה הנוכחית)
nagual
שורה 32: שורה 32:
 ** פחד שהשלמנו איתו ואנו יודעים איך להשתמש בו.\\ ** פחד שהשלמנו איתו ואנו יודעים איך להשתמש בו.\\
 לחבק את הפחד- אנו "​שולטים"​ בפחד במקום שהפחד ישלוט בנו.\\ לחבק את הפחד- אנו "​שולטים"​ בפחד במקום שהפחד ישלוט בנו.\\
-כשאדם מחליט לחבק את הפחד ולעבור את התהליך למרות הפחד, הפחד הופך להיות בן ברית.+כשאדם מחליט לחבק את הפחד ולעבור את התהליך למרות הפחד, הפחד הופך להיות בן ברית.\\
 היכולת להבדיל בין פחד כתחושה לפחד כרגש\\ היכולת להבדיל בין פחד כתחושה לפחד כרגש\\
  
 
 


faq/פחד.txt · מועד השינוי האחרון: 2018 April 10 על ידי nagual
© 2005 Your name
About