עשייה

פעולה בהתייחס אל החיים עצמה (זאת לא טעות: החיים עצמה או עצמו… החיים האחד או האחת… יש הרבה צורות חיים אך חיים יש רק אחד)
עשייה מתבססת על מודעות מלאה ולא מתוך בדלנות.

מה שרוב האנשים מכנים עשייה זו תגובה בלשון הטולטקים, הם מגיבים למה ש“קורה להם” ולא פועלים במודעות מלאה ובלי לקחת את הדברים באופן אישי

 
 


faq/עשייה.txt · מועד השינוי האחרון: 2018 April 09 על ידי nagual
© 2005 Your name
About