מיקוד

היכולת להביא את תשומת הלב לדבר מסויים

 
 


faq/מיקוד.txt · מועד השינוי האחרון: 2018 April 25 על ידי nagual
© 2005 Your name
About