מילה

  • התווית שעל המושג.
  • הסמל שמתאר מושג קיים.
 
 


faq/מילה.txt · מועד השינוי האחרון: 2018 May 08 על ידי nagual
© 2005 Your name
About