מילה

  • התווית שעל המושג.
  • הסמל שמתאר מושג קיים.