מטרה

זה שם ואחר כך,
זה נקודה x שרוצים (שהשכל רוצה) להגיע אליה

אני לא מצליח לדמיין אדם שמציב לעצמו מטרה בזמן שהוא כאן ועכשיו…

למטרות אין מקום בדרך הידעים כי הן מתנגשות עם לחיות כאן ועכשיו
מטרות מפריעות להנות מהדרך
מטרות לא מאפשרות לנו לראות את האתגרים שנקלעים בדרכנו

 
 


faq/מטרה.txt · מועד השינוי האחרון: 2018 April 25 על ידי nagual
© 2005 Your name
About