מטרה

זה שם ואחר כך,
זה נקודה x שרוצים (שהשכל רוצה) להגיע אליה

אני לא מצליח לדמיין אדם שמציב לעצמו מטרה בזמן שהוא כאן ועכשיו…

למטרות אין מקום בדרך הידעים כי הן מתנגשות עם לחיות כאן ועכשיו
מטרות מפריעות להנות מהדרך
מטרות לא מאפשרות לנו לראות את האתגרים שנקלעים בדרכנו