מודעות

אינטליגנציה שהתפתחה.


בתיאור העולם הטיבטי
רמת היכולת של האדם לפעול בצורה הרמונית עם החיים.
המודעות מאפשרת לאדם להגיע למקומות שלא נראים לעין.
ישנה דרך לפתח את המודעות, דרך ההרחבות

 
 


faq/מודעות.txt · מועד השינוי האחרון: 2018 August 29 על ידי nagual
© 2005 Your name
About