מדיטציה

הערך מדיטציה מתחלק לשני מרכיבים

  1. לחיות מדיצטציה 1)
  2. לתרגל מדיטציה 2)
1)
מצב שבו כל פעולה קדושה,לחיות כאן ועכשיו
2)
טקס אשר עוזר להתכוונות של מצב מדיטציה,
טקס שאמור להביא אותך לחיות מדיטציה
 
 


faq/מדיטציה.txt · מועד השינוי האחרון: 2018 August 29 על ידי nagual
© 2005 Your name
About