מדיטציה

הערך מדיטציה מתחלק לשני מרכיבים

  1. לחיות מדיצטציה 1)
  2. לתרגל מדיטציה 2)
1)
מצב שבו כל פעולה קדושה,לחיות כאן ועכשיו
2)
טקס אשר עוזר להתכוונות של מצב מדיטציה,
טקס שאמור להביא אותך לחיות מדיטציה