כישרון

יכולת טבעית,תכונה מולדת
וגם
עניין של מיקוד ומיומנות