כישרון

יכולת טבעית,תכונה מולדת
וגם
עניין של מיקוד ומיומנות

 
 


faq/כישרון.txt · מועד השינוי האחרון: 2018 August 29 על ידי nagual
© 2005 Your name
About