הכוליות של העצמי

the totality of oneself

  • לחיות במודעות לטונאל ולנגואל בו זמנית.
  • להיות החולם והנחלם בו-זמנית.
  • שליטה בכמה שיותר מיקומים של נקודת הכינוס באיזורים שונים 1).
1)
מעל לסף מסויים