כוונה

  • כוח שנמצא בכל מקום ביקום.
  • כוח מסתורי. הוא ה“מקור” לכל מיני דברים, בין היתר לנשר.
  • בלי כוונה היקום לא היה קיים. היה רק האין.
 
 


faq/כוונה.txt · מועד השינוי האחרון: 2018 August 29 על ידי nagual
© 2005 Your name
About