כוונה

  • כוח שנמצא בכל מקום ביקום.
  • כוח מסתורי. הוא ה“מקור” לכל מיני דברים, בין היתר לנשר.
  • בלי כוונה היקום לא היה קיים. היה רק האין.