כבוד

לפעול בצורה המשקפת הכרה בכך שהמסתורין של היקום קיים.

 
 


faq/כבוד.txt · מועד השינוי האחרון: 2018 August 29 על ידי nagual
© 2005 Your name
About