כבוד

לפעול בצורה המשקפת הכרה בכך שהמסתורין של היקום קיים.