הבדלים

כאן מוצגים ההבדלים בין הגרסה שנבחרה והגרסה הנוכחית של הדף.

קישור לתצוגה השוואה זו

גירסה קודמת בשני הצדדים הגירסה הקודמת
faq:יקוש [ 2018 August 29]
nagual
faq:יקוש [ 2018 August 29] (הגרסה הנוכחית)
nagual
שורה 6: שורה 6:
 2) חובתנו כידעיים לפתור את התעלומה.\\ 2) חובתנו כידעיים לפתור את התעלומה.\\
 אסור לנו לחשוב שאנו מסוגלים לפתור את התעלומה.\\ אסור לנו לחשוב שאנו מסוגלים לפתור את התעלומה.\\
-כיוון [[שידעי]]ים מודעים למסתורין שסביבם\\+כיוון ​ש[[ידעי]]ים מודעים למסתורין שסביבם\\
 3) אנו צריכים להכיר בזה שאנו חלק מהמסתורין,​ ולהפוך להיות אחד עם המסתורין.\\ 3) אנו צריכים להכיר בזה שאנו חלק מהמסתורין,​ ולהפוך להיות אחד עם המסתורין.\\
 כשאתה אחד עם המסתורין אתה מבין ש-\\ כשאתה אחד עם המסתורין אתה מבין ש-\\
 
 


faq/יקוש.txt · מועד השינוי האחרון: 2018 August 29 על ידי nagual
© 2005 Your name
About