טונאל_הזמנים

  • הטונאל המשותף
  • הדברים המשותפים בתפיסה האנושית במקום ובזמן מסויים.


הדברים המשותפים שרוב האנשים מסכימים לגבי “המציאות”…
תפיסה ממיקום דומה (אזור השכל בזמננו) של נקודת הכינוס.

 
 


faq/טונאל_הזמנים.txt · מועד השינוי האחרון: 2018 May 08 על ידי nagual
© 2005 Your name
About