טונאל

  • הלא ידוע של הנגואל.
  • אי בתוך הנגואל, וחלק ממנו.
  • כל מה שאפשר להגדיר אותו. שיש לנו מושג לגביו.
  • האדם החברתי
  • הטונאל הוא לא העולם אלא תאור.