טונאל

  • הלא ידוע של הנגואל.
  • אי בתוך הנגואל, וחלק ממנו.
  • כל מה שאפשר להגדיר אותו. שיש לנו מושג לגביו.
  • האדם החברתי
  • הטונאל הוא לא העולם אלא תאור.
 
 


faq/טונאל.txt · מועד השינוי האחרון: 2018 August 29 על ידי nagual
© 2005 Your name
About