Action disabled: sourceטולטק

לא נגדיר כאן, כי
זה אחד הדברים שכל מי שצועד בדרך עם לב אמור לגלות תוך כדי הליכה.

הגדרות נוספות

  • עם קדום במרכז אמריקה
  • שם של דרך חיים

למרות שההגדרות האלו לא שגויות כשאנו מדברים על טולטקים אנו מדברים על משהו יותר רחב מההגדרות המדעיות ומההגדרות הרוחניות.