חייב-להאמין

חייב-להאמין זו מילה אחת ולא שתיים. חייב-להאמין זו הנחה “מיוחדת”
ישנם מקרים שעל מנת לפעול אנו צריכים להניח משהו למרות שאין לנו אפשרות לבדוק האם ההנחה נכונה או לא.
מניחים הנחה יעילה כבסיס לפעולה ופועלים על פיה.
במה זה שונה מהנחה רגילה?
לא בהרבה, זאת הנחה ואל לנו לשכוח את זה, זאת אופציה המיועדת למצבים קיצונים או על מנת לאפשר לנו לפעול במצבים שאחרת לא הינו יודעים אם ואיך לפעול…
אולי כמה דוגמאות יאירו את העניין:

  • אני מלמד, אני מניח שאני יכול ללמד ויודע איך ומה, אני גם מניח שהתלמידים באים על מנת ללמוד ולא למילוי איזה צורך אחר שיש להם. כיוון שאני לא יכול לבדוק את ההנחה לגבי התלמידים אז אני חייב-להאמין שהם באים ללמוד… אחרת למה לי ללמד אותם?
  • אני עומד מול תהום ואני צריך לקפוץ לצד השני כי 8 אריות מנסים לטרוף אותי… אני חייב-להאמין שאצליח להגיע לצד השני.
 
 


faq/חייב-להאמין.txt · מועד השינוי האחרון: 2018 May 08 על ידי nagual
© 2005 Your name
About