חופש

  • גמישות / נזילות של נקודת הכינוס.
  • האופציה לבחור לפחות בין 2 דברים בכל רגע נתון (בחירה אמיתית ולא תאורטית).
 
 


faq/חופש.txt · מועד השינוי האחרון: 2018 May 08 על ידי nagual
© 2005 Your name
About