הרחבה שנייה

חלק מתיאור העולם הטיבטי
מה שבא אחרי ההרחבה הראשונה ולפני ההרחבה השלישית.
נמצאים בהרחבה השנייה… להבדיל מזה שמתרגלים הרחבה ראשונה.

2018 August 29 · nagual
 
 


faq/הרחבה_שנייה.txt · מועד השינוי האחרון: 2018 August 29 על ידי nagual
© 2005 Your name
About