הרחבה שנייה

חלק מתיאור העולם הטיבטי
מה שבא אחרי ההרחבה הראשונה ולפני ההרחבה השלישית.
נמצאים בהרחבה השנייה… להבדיל מזה שמתרגלים הרחבה ראשונה.