הסכמה

מה שמאפשר לך לפעול,בסיס לפעולות שלך
ספר החוקים מבוסס על ההסכמות
השופט והקורבן פועלים על פי ספר החוקים (ההסכמות)