המעגל הראשון של העוצמה

או הטבעת הראשונה של העוצמה

 
 


faq/המעגל_הראשון_של_העוצמה.txt · מועד השינוי האחרון: 2014 September 25 על ידי nagual
© 2005 Your name
About