המעגל הראשון של העוצמה

או הטבעת הראשונה של העוצמה