הבלות מבוקרת

לא להתייחס לשום דבר ברצינות ובו זמנית להתייחס בשיא הרצינות לכל דבר.

הרי ידעי יודע שהתפיסה משתנה ואנו תופסים את אותם הדברים בצורות מאוד שונות, ואף אחד מהם היא לא נכונה… לכן הכל שטויות, אך בכל זאת אנו צריכים לפעול, אז… אנו מניחים הנחות ומתייחסים להנחות כאילו שהם עובדות מבלי לשכוח שהם הנחות שייתכן שהם כלל לא נכונות. זאת הבלות מבוקרת.

 
 


faq/הבלות_מבוקרת.txt · מועד השינוי האחרון: 2018 August 29 על ידי nagual
© 2005 Your name
About