ביות

להלביש / לשכנע / להכריע / “ללמד” ייצור אחר מערכת הסכמות מקובלת (נורמות)… להכריח אותו לפעול על פי המוסכמות החברתיות.

במילים אחרות להכין אותו לקיום בתוך טונאל הזמנים.
ולעשות את הכל על מנת שלא יהיו לו כלים/יכולות/מיומניות על מנת לצאת ממנו.