בהירות

בהירות: האויב השני של הידעי.

הבהירות כאויב: המחשבה שאנחנו יודעים הכל לגבי משהו, תוך התעלמות שהכל ביקום הוא מסתורין.

הבהירות בתור בן ברית: עוצמה כאויב; ההבנה שמה שאתה יודע הוא נקודה קטנה בלבד מכל המציאות.

 
 


faq/בהירות.txt · מועד השינוי האחרון: 2018 April 09 על ידי nagual
© 2005 Your name
About