אשליה

  • לחשוב שאת יודעת משהו כשאת לא יודעת.
  • מצב “טבעי” כשלא בוחנים את התפיסה ממיקומים אחרים של נקודת הכינוס.
  • למעשה הכל אשלייה, כי לא קיים מיקום אופטימלי של נקודת הכינוס, “אפילו” לא מיקום הראיה. כשמבינים שהכל אשליה לא כלואים בתוכה, אך איך מתפקדים בעולם שכל תפיסה מכילה בתוכה אשליות?… על ידי מה שנקרא הבלות מבוקרת

דוגמאות:

  • המחשבה שיש דברים אינסופיים.
  • המחשבה שתמיד יש צד אחד שטועה.
  • כל אמונה ביסודה אשליה