אנרגיה פנויה

  • כמות של האנרגיה שיש לנו בכל רגע, המאפשרת לנו לבצע דברים.
  • במובן מסוים שקולה לרמת מודעות.
  • יש יחס ישיר בין כמות האנרגיה הפנויה לכמות המיקומים של נקודת הכינוס שאנחנו יודעים לקבע אותם, ולהבין את החוקים של אותו המיקום.