אנרגיה

משהו שזורם…
כש“רואים”, רואים שהכול אנרגיה.
האנרגיה מורכבת משילובים כאלה ואחרים של האצלות הנשר.

אמור להיות מובן שכשאנו שולטים ביותר מיקומים של נקודת הכינוס יש לנו יותר אנרגיה פנוייה, אך זה לא אומר כלום לגבי סך הכל האנרגיה שהביצה מכילה.