הבדלים

כאן מוצגים ההבדלים בין הגרסה שנבחרה והגרסה הנוכחית של הדף.

קישור לתצוגה השוואה זו

גירסה קודמת בשני הצדדים הגירסה הקודמת
faq:אלימות [ 2018 April 09]
nagual
faq:אלימות [ 2018 May 08] (הגרסה הנוכחית)
nagual
שורה 4: שורה 4:
 בלי להתחשב בכוליות.\\ בלי להתחשב בכוליות.\\
  
-**אלימות מזיקה ליקום ולכל היצורים החיים שהם חלק ממנו. +**אלימות מזיקה ליקום ולכל היצורים החיים שהם חלק ממנו.**\\ 
-**\\+ 
 +הגדרה נוספת:​\\ 
 +1.  כפייה של הרצון/​העדפות שלך על מישהו אחר.\\ 
 +2.  קבלה של העדפות או הרצון של מישהו אחר, כאשר זה גורם כאב, פציעה או מוות ליצור אחר או לעצמך.\\ 
 +(שני הסעיפים ביחד) 
  
 {{page>​[footer]}} {{page>​[footer]}}
 
 


faq/אלימות.txt · מועד השינוי האחרון: 2018 May 08 על ידי nagual
© 2005 Your name
About