Action unknown: siteexport_addpageאינטרקציה

  • היצור ה-3 שנוצר מהמפגש בין 2 יצורים.
  • כאשר יצורים מסוגלים לתפוס אחד את השני תמיד נוצר היצור השלישי, גם אם הם לא מדברים או עושים משהו ביחד.
  • תהליך שמתרחש ע“י / בין 2 יצורים או יותר,כל מה שקורה בין 2 יצורים או יותר
  • כאשר צורת חיים מבטאת דבר מה באופן שצורת חיים אחרת קולטת 1)
1)
אומנם לא לשכוח שאינארקציה זה יותר מדו-שיח