אינטליגנציה

אי-אפשר להגדיר אינטליגנציה.
כל מה שניתן לומר זה: שזה הדבר הזה שיש לכל יצור חי.
אנו יודעים שיצור הוא חי, כי יש לו אינטליגנציה.

הגדרה מעגלית שלא באמת מגדירה משהו