אינטואיציה

לאפשר לשכל להקשיב למרכז הרצון ולפעול על פי המידע שהתקבל

במילים אחרות:
בזמן שמנוהלים על ידי המעגל הראשון של העוצמה
לא לחנוק את המעגל השני של העוצמה אלא לאפשר לו להעביר מידע למעגל הראשון
ולהתייחס למידע