אין

נמצא בלא ניתן לדעתו.
כל מה שאינו טונאל ואינו נגואל.

הנגואל לא היה מתקיים אם האין לא היה קיים