שלושת האומנויות

שלוש האמנויות הן שם כללי לשלוש טכניקות אשר האדם הצועד בדרך עם לב אמור להתמחות בהן על מנת להפוך לטולטק / ליצור חופשי / למומחה בטבעת השלישית של העוצמה.

אמנות היקוש
אמנות החלימה
מיסתורין הכוונה

שלושת הטכניקות מכילות את התחומים בהם צועד הידעי.

  • אמנות היקוש הקרויה גם חידת הלב, מתיחסת לגילוי שתפיסה היא תוצאה של מיקום נקודת הכינוס.
  • אמנות החלימה / מיסתורין המודעות הקרוי גם חידת השכל, מתיחסת להבנת המודעות.
  • מיסתורין הכוונה הקרוי גם חידת רוח האדם מתיחס ליכולת האדם לבצע דברים מעל היכולות הממוצעות של האדם.

שלושת החידות מתקבלות כשמקבלים את חוק הנשר

 
 


faq/אומנויות_3.txt · מועד השינוי האחרון: 2018 August 29 על ידי nagual
© 2005 Your name
About