הבדלים

כאן מוצגים ההבדלים בין הגרסה שנבחרה והגרסה הנוכחית של הדף.

קישור לתצוגה השוואה זו

faq:אהבה [ 2017 May 30]
nagual נוצר
faq:אהבה [ 2017 May 30] (הגרסה הנוכחית)
nagual
שורה 1: שורה 1:
 ====== אהבה ====== ====== אהבה ======
  
-  * כתוצאה ממפגש בין שני יצורים נוצר יצור שלישי נוסף.\\ +●  ​כתוצאה ממפגש בין שני יצורים נוצר יצור שלישי נוסף. אותו יצור שלישי בדרך כלל נעלם מפרידת השניים הראשונים,​\\
-אותו יצור שלישי בדרך כלל נעלם מפרידת השניים הראשונים,​\\+
 במקרה והוא נשאר זהו סימן שקיימת אהבה.\\ במקרה והוא נשאר זהו סימן שקיימת אהבה.\\
 יצור שלישי שנוצר מאהבה הוא קצת יותר כבד / שמן / "​מוחשי"​ מיצור מאינטראקציה אחרת.\\ יצור שלישי שנוצר מאהבה הוא קצת יותר כבד / שמן / "​מוחשי"​ מיצור מאינטראקציה אחרת.\\
שורה 8: שורה 7:
 ההגדרה הזו לאהבה יכולה להתקיים רק בין שני יצורים,​ שחשים בצורה הדדית אחת כלפי השני.\\ ההגדרה הזו לאהבה יכולה להתקיים רק בין שני יצורים,​ שחשים בצורה הדדית אחת כלפי השני.\\
 מקבלים אחד את השני, זה את זו או זו את זו או זה את זה או זו את זה במלואם ואינם חושבים או רוצים לשנות את השני.\\ מקבלים אחד את השני, זה את זו או זו את זו או זה את זה או זו את זה במלואם ואינם חושבים או רוצים לשנות את השני.\\
-החיים של ב' יותר חשובים לא' מאשר החיים שלו עצמו\\וכמובן... החיים של א' יותר חשובים לב' מאשר החיים שלו עצמו.\\\\לרוב ליצורים אין מספיק אנרגיה לאהוב יותר מחמישה יצורים בו זמנית\\+החיים של ב' יותר חשובים לא' מאשר החיים שלו עצמו\\ וכמובן... החיים של א' יותר חשובים לב' מאשר החיים שלו עצמו.\\ 
 + 
 +לרוב ליצורים אין מספיק אנרגיה לאהוב יותר מחמישה יצורים בו זמנית\\
  
 ● אהבה (כשמגדירים אותה בהתחשב בכך שזאת תחושה) היא צד אחד של המטבע, לצד השני קוראים ענווה. ● אהבה (כשמגדירים אותה בהתחשב בכך שזאת תחושה) היא צד אחד של המטבע, לצד השני קוראים ענווה.
 
 


faq/אהבה.txt · מועד השינוי האחרון: 2017 May 30 על ידי nagual
© 2005 Your name
About