אהבה

● כתוצאה ממפגש בין שני יצורים נוצר יצור שלישי נוסף. אותו יצור שלישי בדרך כלל נעלם מפרידת השניים הראשונים,
במקרה והוא נשאר זהו סימן שקיימת אהבה.
יצור שלישי שנוצר מאהבה הוא קצת יותר כבד / שמן / “מוחשי” מיצור מאינטראקציה אחרת.

ההגדרה הזו לאהבה יכולה להתקיים רק בין שני יצורים, שחשים בצורה הדדית אחת כלפי השני.
מקבלים אחד את השני, זה את זו או זו את זו או זה את זה או זו את זה במלואם ואינם חושבים או רוצים לשנות את השני.
החיים של ב' יותר חשובים לא' מאשר החיים שלו עצמו
וכמובן… החיים של א' יותר חשובים לב' מאשר החיים שלו עצמו.

לרוב ליצורים אין מספיק אנרגיה לאהוב יותר מחמישה יצורים בו זמנית

● אהבה (כשמגדירים אותה בהתחשב בכך שזאת תחושה) היא צד אחד של המטבע, לצד השני קוראים ענווה.

 
 


faq/אהבה.txt · מועד השינוי האחרון: 2017 May 30 על ידי nagual
© 2005 Your name
About