אגו

  • תחושה עצמית, הגדרה עצמית, מודעות לעצמך.
  • חלק מהשכל שתפקידו ליצור הפרדה ביננו לבין האחרים, שנחוץ על מנת לזהות את החלק שלנו בתוך השלם.
  • האגו זה הצורה בישותינו “ללא צורה”.
  • אצל רוב האנשים המודעות העצמית ממוקדת במקום קטנטן בתוכם ולא על כל עצמם
  • אגו במקום הנכון: להיות מודע לכל כולך
    אגו אצל רוב האנשים: הזדהות עם השכל/הגיון

על מנת שחשיבות עצמית תוכל להתקיים אנו חייבים להיות במצב שאנו מזדהים עם חלק מעצמנו ולא עם כל-כולנו עם הנגואל והטונאל בו זמנית.

בגלל שמזלזלים במילים נוצר דייסה ענקית שכוללת בתוכה: אגו, זהות עצמית, חשיבות עצמית, אגו צנטריות…
דייסה דביקה של שילוב והשתרבבות של מושגים שלא בהכרח קשורים אחד לשני…

 
 


faq/אגו.txt · מועד השינוי האחרון: 2014 September 24 על ידי nagual
© 2005 Your name
About