Action disabled: source
 

שיר אופטימי

היא חולה סופנית
אך כבר לא מיוחדת
חולה סופנית
כמוך
כמוני
כמו כל חי וורד

חולה סופנית רגילה
ממש לא מיוחדת
אחת שיכולה למות בכל רגע
אחת שהולכת למות אחרי
חיים שלמים
הנמשכים
בדיוק עד
לרגע המוות.

{ את השיר האפטימי הזה רצוי לקרוא, להטמיע ולהתייחס אליו בזמן שחיים }

נ.ב.
למרות או אולי בגלל שהיא הולכת למות
מה שמייחד אותה מכל יתר היצורים החיים
זה דבר הפעוט…
אני אוהב אותה ולא אחרת.
לא אני זה שיקבע אם זה לטובתה או לרעתה
שהיא נמנית בין היצורים הבודדים שאני אוהב.

 
 


שיר_אופטימי.txt · מועד השינוי האחרון: 2014 September 07 על ידי nagual
© 2005 Your name
About