זו גרסה ישנה של המסמך! לחיצה על כותרת המסמך תציג את גרסתו הנוכחית.


תתחילו לחשוב

כעבור כמה שנים, הגירסה הראליסטית

על פי החוק אוסרים עליי לחשוב
הרואת השעה מונעת ממני לדבר
אבל אני שמח, חושב וחופשי
בזמן שאני יושב כאן בכלא, בתאי


המשכים אפשריים…

תתחילו לחשוב


 
 


פסה_ראלי.1411508895.txt.gz · מועד השינוי האחרון: 2014 September 23 על ידי nagual
© 2005 Your name
About