כלים של משתמש

כלים של אתר


playground:playground

הבדלים

כאן מוצגים ההבדלים בין הגרסה שנבחרה והגרסה הנוכחית של הדף.

קישור לתצוגה השוואה זו

גירסה קודמת בשני הצדדים הגירסה הקודמת
הגירסה הבאה
הגירסה הקודמת
הגירסה האחרונה הגירסה הבאה בשני הצדדים
playground:playground [ 2019 December 24]
nagual
playground:playground [ 2019 December 24]
nagual
שורה 3: שורה 3:
 https://​ctrlq.org/​google/​photos/​ https://​ctrlq.org/​google/​photos/​
  
-[[https://ctrlq.org/google/photos/]]+<​html>​ 
 +<a href="https://emanuelzytner.bandcamp.com/" target="​_blank">​ אתר עם מוזיקה שלי</a> 
 +</html> 
 +<​html>​ 
 +<a href="​https://​emanuelzytner.bandcamp.com/"><​img 
 + ​style="​border:​ 0px solid ; width: 429px; height: 249px;"​ 
 + ​alt="​Music"​ 
 + ​src="​file:​playground\\p1020968.jpg"></​a><​a 
 + ​href="​https://​emanuelzytner.bandcamp.com/"​ target="​_blank">​אתר 
 +מוזיקה</​a>​ 
 + 
 +</​html>​ 
 + 
 +{{:​playground:​p1020968.jpg?​200|}}
playground/playground.txt · מועד השינוי האחרון: 2019 December 24 על ידי nagual